Koronasituasjonen: Informasjon om karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen i november en ordning med karantenehotell. Nærmere informasjon om hvem som har plikt til å være på karantenehotell og hvordan et karantenehotell drives er regulert i et nytt rundskriv.


Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i 10 dager. Personer som er i innreisekarantene, enten det er på karantenehotell eller i private hjem, kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre. Man kan ikke dra på jobb, på skole eller i barnehage, og man kan ikke bruke offentlig transport. Dette gjelder uansett om man er bosatt eller ikke i Norge.

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere.

Det er tre viktige unntak:

  • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • Som bosatte regnes de som er folkeregistrerte som bosatt og de som har levert skjema for flyttemelding på skattekontoret i forbindelse med fysisk ID-kontroll.
  • Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge under studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. Heller ikke norske studenter som studerer i et annet nordisk land trenger å bo på karantenehotell selv om de har vært nødt til å melde flytting til studielandet.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden. Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.

Les mer om dette på regjeringen.no

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema