Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreise til Norge

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme.


Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innførte derfor nye nasjonale smitteverntiltak (5.november). Blant annet er det krav om at personer som er i innreisekarantene, skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden. Alle reise fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge.

Om krav til negativ covid-19-test for innreise til Norge:

Kravet gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge, men vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt her.

Det gjøres noen unntak for:

  • utlendinger som jobber med gods- og persontransport og utlendinger som jobber innen luft- og sjøfart.
  • utlendinger innen kritiske samfunnsfunksjoner dersom det er fare for liv og helse om innreise nektes.
  • asylsøkere.
  • familiemedlemmer som skal flytte til Norge, dersom også familiemedlemmet som bor i Norge er unntatt testkravet.
  • pendlere fra Sverige eller Finland.
  • diplomatisk og militært personell.
  • utlendinger som ila. av de siste seks månedene har vært syke med covid-19, og som kan dokumentere dette.

Dette må dokumenteres med godkjent laboratoriemetode. Gjennomgått sykdom dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode.
Gjennomgått «sannsynlig covid-19», såkalt antistofftest, gir ikke fritak fra karantene.

Se pressemeldinger om temaet:

Krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge

Justering av kravet om negativ covid-19-test for innreise til Norge

Om krav om opphold på karantenehotell:

Regjeringen innfører krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Dette gjelder også for norske statsborgere. Kravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier bolig eller fritidsbolig i Norge.


Les mer om krav om opphold på karantenehotell (pressemelding)

Se forskrift om karantenehotell

Innreiserestriksjonene vurderes fortløpende

Restriksjonene i den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen gjelder fram til 1. juni 2021. Det er allikevel ikke slik at vi nødvendigvis vil trenge restriksjonene helt fram til da. Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen.

Les mer om:

Innreise fra EU/EØS-land og innreise for borgere fra land utenfor EU/EØS (tredjeland) på regjeringen.no.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema