Koronaviruset - slik kan virksomheten din redusere smittefaren

For å redusere spredningen av koronaviruset har myndighetene gjort en rekke tiltak. Som arbeidsgiver er det viktig at du holder deg oppdatert om myndighetenes påbud, forbud, anbefalinger og vedtak. Med større og mindre grep kan du bidra til at smittespredningen minimeres.


Tiltak, anbefalinger og tips til arbeidsgivere for å redusere smittefaren

 1. Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen for smitte og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare.
 2. Vurder om du har ansatte eller innleid personale som kan bli utsatt for smitte.
 3. Reiseråd skal inngå i risikovurderingen. Ansatte som har vært på reise og kommet hjem etter 27. februar skal i fjorten dagers karantene uavhengig av om de har symptomer.
 4. Medarbeidere som befinner seg områder med spredning av koronaviruset bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering.
 5. Tilrettelegg for fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og møter via videooverføring.
 6. Fysiske møter skal kun avholdes hvis det er helt nødvendig. Vurder om det er mulig å gjennomføre møtet på telefon, videooverføring eller lignende.
 7. Hvis man skal møtes - begrens antallet møtedeltakere og møtets varighet. Husk å holde avstand.
 8. Håndhilsing og klemming på arbeidsplassen bør unngås.
 9. Ansatte bør oppfordres til å unngå å stå eller sitte tett.
 10. Arbeidsplassen bør tilrettelegge for utvidede spisetider i kantiner, og unngå unødvendige sammenkomster.
 11. Ansatte bør unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb.
 12. Ta ansvar, og gjør god hygiene enkelt. Sett gjerne opp små plakater på toalettet, kjøkkenet eller andre relevante steder i din virksomheter.
 13. Husk den interne kommunikasjonen. Sørg for at de ansatte er kjent med tiltakene. Informer dine medarbeidere om symptomer, og hvem de skal kontakte ved mistanke om smitte. Hvis du har medarbeidere som har symptomer/er syke, skal fastlege kontaktes på telefon eller elektronisk.
 14. Arbeidsgiver har alltid ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for smitte. Dette er regulert i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6.

Hygienetiltak:

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus/covid-19. Det er viktig at virksomhetens ledelse sikrer at ansatte har fått tilstrekkelig opplæring.

 • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender - da bør håndvask utføres først.
 • Håndvask eller hånd-desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
 • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

Situasjonen er under utvikling og følges nøye av Folkehelseinstituttet. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du oppdatert informasjon om koronaviruset fra de norske helsemyndighetene.

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema