Kraftig nedgang i varsler om permitteringer og oppsigelser

I fjor mottok NAV varsler om mulige permitteringer og oppsigelser av til sammen 29 600 personer. Dette er en nedgang på 41 prosent sammenlignet med 2016, da antallet var 50 000. Nedgangen er desidert størst i Rogaland.


– Det siste året har vi sett en klar bedring av situasjonen på arbeidsmarkedet, men det er fortsatt utfordringer i deler av norsk arbeidsliv. Nedgangen i varslene, sammen med at det lyses ut flere ledige stillinger, peker likevel mot fortsatt bedring på arbeidsmarkedet de nærmeste månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flest varsler i industrien

I 2016 var 17 100 personer i Rogaland berørt av varsler om permitteringer og oppsigelser, i 2017 er antallet sunket til 4 900. Det tilsvarer en reduksjon på 71 prosent. Telemark har hatt den største prosentvise nedgangen (82 prosent), men her er antall berørte betydelig lavere. I 2017 var det 200 personer som mottok varsel om oppsigelse eller permittering, mens året før var det 900.
I Oslo og Akershus har antallet varsler økt det siste året.

Ser man på bransjene, kom det flest varsler i 2017 industrien med 8 800 berørte personer, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet med 4 500 personer. Den største nedgangen fra 2016 til 2017 blant de næringene som har hatt mange varsler, var innen bergverksdrift og utvinning. Mens de mottok 10 800 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer i 2016, var antallet redusert til 2 400 i 2017. Det tilsvarer en nedgang på 78 prosent.

Lavere andel oppsigelser

Antallet arbeidsplasser som varslet om nedbemanning gikk ned fra 1 143 i 2016 til 682 i 2017.

Varslene fordelte seg på 49 prosent oppsigelser og 51 prosent permitteringer. Dette er en lavere andel oppsigelser enn årene før. Under oljenedgangen ble det varslet om 60 prosent oppsigelser i 2015 og 58 prosent oppsigelser i 2016. NAV antar at dette reflekterer at det nå er en noe høyere fremtidsoptimisme blant de bedriftene som likevel ser det som nødvendig med driftsinnskrenkninger.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer.

Se den nye statistikken

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema