Permitteringsregler ved høytider

Når permitteringen varer 6 uker eller mindre, får arbeidstakeren som hovedregel ikke dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Disse dagene kan heller ikke regnes som ventedager.


For at NAV skal kunne utbetale dagpenger i disse periodene, må permitteringen vare i mer enn 6 uker. De samme reglene gjelder også for permitterte i fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien.

Les mer på Nav.no

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema