Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene

Regjeringen har i dag 20. mars lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Tiltakene er tidligere varslet og gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper.


– Regjeringen følger opp med tiltak som er treffsikre og som vil bidra til å trygge levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. Skatteutsettelsene vil bedre likviditeten i bedriftene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet anslår at skatteutsettelsene vil forskyve innbetalinger av til sammen 117 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår disse konkrete tiltakene:

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. 
  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

– Nedsettelse av den lave satsen i merverdiavgiften vil være en midlertidig skattelettelse i 2020 på anslagsvis 1 240 millioner kroner, sier finansministeren.

– Virusutbruddet begrenser folks mulighet til å reise, gå på kino, besøke museer og benytte seg av kulturopplevelser. Dette medfører kraftig redusert omsetning og inntjening for virksomheter i reiselivs- og kulturbransjen. Å redusere den lave satsen for merverdiavgift til 8 prosent er ment å lette noe på de negative virkningene disse virksomhetene opplever, sier finansministeren.

Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Oversikt over tiltak i Prop. 57 S og 58 LS

  • Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. kroner. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill. kroner.
  • Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å styrke tilgangen til kreditt for norske selskaper og bidra til et velfungerende marked for kredittobligasjoner. Folketrygdfondet vil stå for den operative gjennomføringen. Ordningen får en ramme på 50 mrd. kroner. Se pressemelding
  • Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren, reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første termin for merverdiavgift 14. april utsettes til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av andre terminen for forskuddsskatt for selskap utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten.

Les hele pressemeldingen her

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema