Stimuleringsordning for kultursektoren

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren ble fastsatt 28. januar, og nå er søknadsportalen åpnet.


Det er satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021.

Ordningen skal stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg og hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede.

Kulturrådet legger opp til at det blir flere søknadsfrister til ordningen. Første søknadsfrist er 15. mars. Deretter blir det månedlige søknadsfrister, siste søknadsfrist 1. juni 2021. Svar på søknaden kan forventes ca. to uker etter søknadsfristen.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, noe som innebærer at søkere ikke har et rettslig krav på å motta tilskudd selv om de oppfyller vilkårene.

Kulturrådet skal fatte vedtak etter en helhetsvurdering der det blant annet skal legges vekt på god geografisk spredning og mangfold av kulturuttrykk. Tilskuddene skal nå ulike publikumsgrupper gjennom arrangementene som får støtte. Kulturrådet skal ikke foreta kunstfaglige skjønnsvurderinger i forbindelse med denne ordningen.

Søknadsportalen hos Kulturrådet åpnet fredag 5.mars.

Stimuleringsordning for kulturlivet - kulturradet.no

Kilde: Regjeringen.no

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema