Må eg ha rekneskapsførar?

Det er inga lov som seier at du må bruke ein rekneskapsførar til å føre rekneskapen din. Det er du som er ansvarleg for at rekneskapen til føretaket ditt blir ført korrekt. Har du kunnskap, tid og interesse for det, er det absolutt mogleg å gjere det sjølv.


Vel du å bruke ein rekneskapsførar, må du sørgje for at du kjøper tenesta frå eit autorisert rekneskapsførarselskap eller ein autorisert rekneskapsførar. Finanstilsynet har ei oversikt over autoriserte rekneskapsførarselskap og autoriserte rekneskapsførarar. Er du i tvil om vedkomande er autorisert kan du sjølv sjekke Finanstilsynets virksomhetsregister.

Finanstilsynets konsesjonsregister

 

Ekstern rekneskapsføring

Når du brukar ein ekstern rekneskapsførar må du melde frå til Einingsregisteret om kven som skal vere rekneskapsførar for føretaket ditt. Dette kan du gjere når du registrerer selskapet eller seinare ved å melde ei endring i dei registrerte opplysningane. Både registreringa og endringa melder du på skjemaet Samordna registermelding. Rekneskapsførarføretaket skal i meldinga stadfeste at det har teke på seg oppdraget ved å signere meldinga elektronisk.

Regnskapsførerloven

 

Intern rekneskapsføring

Dersom du tilset ein person og betalar vedkomande lønn for å føre rekneskapen din, krevst det ikkje at personen har autorisasjon som rekneskapsførar. Ein medlem av styret vil også kunne føre rekneskapen utan autorisasjon så lenge det ikkje vert gjort i næring. Det er berre når du kjøper tenesta og får ein faktura for oppdraget at det krevst autorisasjon.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema