Rekneskapssystem

Eit rekneskapssystem må vere systematisk og oversiktleg. Det skal blant anna vere bygd opp på ein måte som gjer at du kan køyre ut rapportar som du er pliktig til å sende til myndigheitene.


Det finst i dag mange gode rekneskapssystem med mykje innebygd hjelp og automatiserte føringar. Mange system vert bygde opp rundt ulike modular slik at du ikkje betalar for meir enn du treng. Utan tilsette treng du for eksempel ikkje funksjonar for å køyre lønn. Søk på nettet og ta gjerne kontakt med ulike leverandørar før du bestemmer deg.

SAF-T (Standard Audit File-Tax)

Frå 1.1.2020 skal alle som har rekneskapen tilgjengeleg elektronisk kunne utlevere rekneskapsdata til Skatteetaten i eit gjeve standard format – SAF-T (Standard Audit File-Tax). Sjekk at rekneskapssystemet støttar den nye standarden.

Verksemder med mindre enn 5 millionar kroner i omsetning er i utgangspunktet unntatte frå kravet om å utlevere rekneskapsdata i SAF-T-format. Dersom verksemda likevel har bokførte opplysningar elektronisk tilgjengeleg, blir dei omfatta av kravet.

Skatteetaten om SAF-T Regnskap

Rekneeark i bokføringa

Dersom verksemda di har færre enn 600 vedlegg i året har du lov til å bruke eit rekneeark til bokføringa. Bruk av eit manuelt rekneark stiller likevel større krav til kunnskap om korleis bokføringa skal gjerast, og det er lettare å gjere feil. Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidd ein standard som omhandlar bruk av tekstbehandlings- og rekneskapsprogram i bokføringa (NBS 6). Det kan vere lurt at du set deg inn i denne før du eventuelt vel å føre rekneskapen i eit rekneeark.

NBS 6 - bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema