Forretningsmodell

Forretningsmodellen gjev deg oversikt over korleis du skal gjennomføre etableringa i praksis og tene pengar.


Forretningsmodellen viser korleis forretningsidéen kan realiserast, og er eit fint verktøy når du skal kommunisere idéen til andre.

Her er nokre av dei viktigaste spørsmåla du bør kunne svare på i forretningsmodellen din:

  • Kva skal du levere?
  • Kven er kundane?
  • Kven er evntuelle samarbeidspartnarar og kven er konkurrentar?
  • Korleis skal du selje?
  • Korleis skal du levere?
  • Korleis skal du få betalt?
  • Korleis skal du skape forteneste?

Eit levande dokument

Forretningsmodellen skal vere "eit levande dokument", i betydningen av at du heile tida må gjere endringar og justeringar når nye opplysningar om prosjektet ditt kjem fram. Ein forretningsmodell gjev deg eit godt grunnlag for å ta avgjerda om å starte opp eller ikkje.

Korleis lage ein forretningsmodell

Det finst ulike framgangsmåtar for å lage ein forretningsmodell. Hos Innovasjon Noreg kan du lese meir om ulike metodikkar og verktøy for å byggje forretningsmodellen din..

Innovasjon Norge - korleis lage ein forretningsmodell

Innovasjon Norges mal for forretningsmodell

 

Frå forretningsmodell til forretningsplan

Når du har laga ein forretningsmodell som du vil gå vidare med, kan du om ønskjeleg, utarbeide ein forretningsplan. I forretningsplanen gjev du ei meir detaljert forklaring av forretningsmodellen, og her må du ha fokus på korleis du skal gjennomføre etableringa. Ved utarbeiding av forretningsplanen lagar du også nødvendige oppstartsbudsjett.

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema