Starte og registrere ei foreining

Når du skal starte ei foreining må du velje namn, utarbeide vedtekter og stifte foreininga. Deretter kan foreininga registrerast.


Føresetnader for å starte ei foreining:

  • Ei foreining må ha minst to stiftarar.
  • Både fysiske personar og eininger (eksempelvis aksjeselskap eller andre foreiningar) kan vere stiftarar. 

Stifte og registrere foreining

For å registrere ei foreining må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Skjemaet leverer ein enklast elektronisk. Det er også mogleg å nytte papirblanketten "Forenkla blankett for foreiningar".

Ei foreining vert normalt stifta ved at det vert oppretta eit stiftelsesdokument. Dersom foreininga ønskjer eit organisasjonsnummer må foreininga registrerast i Einingsregisteret.

Brønnøysundregistrene om stiftelse og registrering av forening

Brønnøysundregistrene - stiftelsesdokument for forening

Brønnøysundregistrene - forenklet skjema for foreninger

Veiledning - forenklet skjema for foreninger

Når foreininga er registrert elektronisk får innsendaren svar på registreringssøknaden i sin "Innboks" i Altinn.

Namn på foreiningar

Det er ingen spesifikke namnekrav for foreiningar. På tenesta namnesøk kan de sjekke om namnet de vurderer er ledig.

Namnesøk

Frivilligregisteret, grasrotdel og momskompensasjon

Dersom foreininga driv frivillig aktivitet kan ho velje å også registrere seg i Frivilligregisteret. Frivillig verksemd som er registrert i Frivilligregisteret kan ta del i grasrotdelen eller søkje om momskompensasjon frå momskompensasjonsordninga. Grasrotdelen er ei ordning som inneber at alle som spelar på eit av Norsk Tipping sine spel kan velje at ein del av speleinnsatsen deira skal gå til ein bestemd frivillig organisasjon. Det er ein føresetnad at organisasjonen driv med frivillig verksemd på lokalt nivå. Momskompensasjonsordninga er ei tilskotsordning der frivillige organisasjonar, både lokale og sentrale, kan søkje om å få kompensert meirverdiavgift som dei har betalt ved kjøp av varer og tenester. Registreringa i Frivilligregisteret kan gjerast når ein registrerer foreininga, eller i ettertid.

Papirskjema for nedlasting - tillegg for registrering av forening i Frivillighetsregisteret

Brønnøysundregistrene - veileder til skjema for registrering i Frivillighetsregisteret

Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Kor lang tid tek det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistera vil variere gjennom året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over oversikt over saksbehandlingstider

Kva kostar det

Registrering i Einingsregisteret og Frivilligregisteret er gratis. Ved registrering i Einingsregisteret får foreininga eit organisasjonsnummer. Skal foreininga drive økonomisk verksemd må ho registrerast i Føretaksregisteret. Registrering i Føretaksregisteret kostar kroner 2250,-.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema