Starte og registrere norsk avdeling av utanlandsk føretak (NUF)

Utanlandske føretak som treng eit norsk organisasjonsnummer kan registrere ei avdeling i Noreg (Norskregistrert utanlandsk føretak/NUF). Her får du vite kva som krevst for å starte ei norsk avdeling av eit utanlandsk føretak (NUF), og korleis du går fram når du skal registrere avdelinga.


Registrere norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)

  1. Registrer den norske avdelinga av det utanlandske føretaket ved å fylle ut og signere "Papirskjema for norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)".(Registrering av NUF kan ikkje gjerast elektronisk)

    Brønnøysundregistrene – samordnet registermelding – skjema og veileder for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  2. Legg ved registreringsbevis frå offentleg registreringsmyndigheit i heimlandet og andre nødvendige vedlegg.

    Brønnøysundregistrene om å registrere et NUF

  3. Alle som skal ha ei rolle i NUF-et og som ikkje har norsk fødselsnummer eller norsk d-nummer, må i tillegg fylle ut søknad om tildeling av d-nummer.

    Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

  4. Send skjemaa og vedlegga (i utgangspunktet skal alle vedlegga vere på norsk, men svensk, dansk og engelsk vert også godteken) samla til postadressa som står oppgjeven på skjemaet.


Når registreringa er ferdig behandla vert svaret sendt til innsendaren.

Utanlandsk statsborgar

Dersom du ikkje er statsborgar i eit EU/EØS-land, og planlegg å drive verksemd i Noreg, må du ha opphaldsløyve for arbeid. Du finn vilkåra for opphaldsløyve for arbeid hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Namn på norskregistrert utenlandsk føretak (NUF)

Eit NUF kan ha eit særskilt namn/føretaksnamn i Noreg, eller nytte same namn/føretaksnamn som føretaket i heimlandet.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle utanlandske føretak som driv næringsverksemd i Noreg, har registreringsplikt i Føretaksregisteret. Utanlandske føretak som ikke driv verksemd i Noreg, har registreringsrett i Einingsregisteret dersom dei har behov for eit norsk organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistera om registreringsplikt for NUF i Føretaksregisteret

Kor lang tid tek det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistera vil variere gjennom året.

Brønnøysundregistera – oversikt over saksbehandlingstider

Kva kostar det

Registrering av eit NUF i Føretaksregisteret kostar 2 832 kroner, mens registrering i Einingsregisteret er gratis.

Ved registrering får avdelinga (NUF-et) eit organisasjonsnummer.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema