Opphavsrett

Opphavsrett (eller copyright – ©) er retten til litterære og kunstnariske åndsverk, for eksempel eit musikkstykke, ei bok, eit maleri, brukskunst eller ein film. Ei oppfinning, eit design eller eit varemerke kan ha vern etter åndsverklova utan å vere registrert.


Du får copyright eller opphavsrett til eit åndsverk automatisk i det du skapar eit verk. Dersom ei oppfinning, eit design eller eit varemerke har preg av noko nytt og originalt eller er eit resultat av ein skapande innsats, er det automatisk verna etter åndsverkslova. Opphavsrett eller copyright kan ikkje registrerast og må slåast fast av domstolane.

Patentstyret om opphavsrett

Lov om opphavsrett til åndsverk mv.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema