Domenenamn

Kundar og andre forventar å finne deg og verksemda di på internett. For dei fleste vil det innebere å skaffe seg eit domenenamn som dei brukar til nettstad og e-post, og dessutan registrere seg i ulike sosiale medium.


Domenenamnet kan vere føretaksnamnet, marknadsføringsnamnet, ditt eige namn eller eit anna namn eller uttrykk. Du kan stort sett velje det domenenavnet du ønskjer, men du må passe på at namnet ikkje bryt med andre sine rettar til varemerke, føretaksnamn eller andre namnerettar.

Finne ledig domenenamn

Med tenesta navnesok.no kan du i eitt og same søk finne ut om namnet du ønskjer deg er ledig som domenenamn, føretaksnamn og varemerke.

Sjekk om navnet er ledig på navnesok.no

 

Domenenamn først, føretak etterpå

Når du har bestemt deg for namn på føretaket, er det viktig at du held korta tett til brystet til du har registrert det domenenamnet du vil ha. Då unngår du at andre tek det. Dersom du ikkje har eit organisasjonsnummer, kan du registrere domenenamnet på deg sjølv som privatperson og overføre det til verksemda når du har registrert henne.

Forskrift om domenenavn

 

Registrere domenenamn

Her finn du også meir informasjon om val av domenenamn og kva du kan bruke eit domenenamn til.

Norid

 

Vern av domenenamn

Ønskjer du å verne domenenamnet ditt, kan du vurdere å registrere det som eit varemerke.

Klage på eit domenenamn som er registrert

Dersom nokon har registrert eit domenenamn som du meiner at du har rettar til, og du meiner at vedkomande har vore klar over dette, kan du klage til Domeneklagenemnda. Norid er sekretariat for Domeneklagenemnda og hjelper deg med klagen.

Klage på registrering av domenenavn

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema