Valg av organisasjonsform

Kva for organisasjonsform du vel vil ha mykje å seie i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettar og plikter.


Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840
Åpne kontaktskjema