Valg av organisasjonsform

Kva for organisasjonsform du vel vil ha mykje å seie i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettar og plikter.


Her finn du nokre av dei vanlegaste organisasjonsformene:

Enkeltpersonføretak

Aksjeselskap (AS)

Ansvarleg selskap (ANS/DA)

Samvirkeføretak (SA)

Stiftelse

Norsk avdeling av utenlandsk føretak (NUF)

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840
Åpne kontaktskjema