Oppstartsfinansiering

Innovasjon Noreg har fleire ulike finansieringstenester for nystarta innovative selskap med betydeleg verdiskapingspotensial og høge vekstambisjonar og Innovasjon Noreg kan delfinansiere aktivitetar knytte til marknadsavklaring og kommersialisering.


Åpne kontaktskjema