Forskings- og kunnskapsparkar

Målet for desse parkane er å utvikle gode forretningsidear og forskingsbaserte resultat til næringsverksemd. Både gründerar og etablerte kunnskapsmiljø har gjensidig nytte av å vere samlokaliserte i kunnskapsparkar og forskingsparkar.


Forskings- og kunnskapsparkar er nært knytte til dei leiande universitets- og høgskulemiljøa i landet. I forskingsparkane vert det alltid tilbydd inkubatoraktivitet. Forskings- og kunnskapsparkane i Noreg arbeider i eit nasjonalt innovasjonsnettverk.

SIVA - søk på innovasjonsselskap, næringshager og inkubatorer

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema