Oppstartsfinansiering

Innovasjon Noreg har ulike finansieringstenester for nystarta innovative selskap med eit anteke betydeleg verdiskapingspotensial og h√łge vekstambisjonar og dei kan delfinansiere aktivitetar knytte til marknadsavklaring og kommersialisering.


Innovasjon Noreg om tilskot og lån til gründerar

Kan du få finansiering fra Innovasjon Norge?

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema