Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidsgiverforhold

Arbeidsmarkedstiltak er ulike tiltak som det offentlige kan iverksette for å bidra til at arbeidssøkere kommer i jobb.

«Lov om tiltak til å fremme sysselsetting» sier at staten kan organisere arbeidsmarkedstiltak i det omfang som anses hensiktsmessig, og innenfor rammen av det Stortinget bevilger av midler.

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet arbeidsmarkedstiltak.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
A01 () A-melding Etatenes fellesforvaltning
A06 () A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Etatenes fellesforvaltning
A02 () A-melding - innsending fra system Etatenes fellesforvaltning
NAV 76-13.22 Anmodning om utbetaling - Midlertidige sysselsettingstiltak, langtidsledige Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
AFP-01 / AFP-02 () Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
NAV 25-01.15 () Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
A05 () Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Etatenes fellesforvaltning
BEST369E () Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
NAV 76-13.16 Fremmøteskjema ved deltakelse på arbeidspraksis - ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.50 Refusjonskrav - Arbeid med bistand Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.17 Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.20 Refusjonskrav - Lønnstilskudd Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.24 Refusjonskrav - Midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.27 Refusjonskrav - Omstruktureringsstøtte Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.18 Refusjonskrav - Opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.05 Registreringsskjema for tiltaksarrangør Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.23 Registreringsskjema for tiltaksarrangører - midlertidig sysselsettingstiltak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
() Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
NAV 76-13.25 Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.19 Tilskudd til teknisk tilrettelegging Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 76-13.06 Tiltaksdeltakere Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Publisert 02.09.2007