Hovedinnhold
Skriv ut

Avgift

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet avgift.

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
RD-0007() Avgiftsoppgave - Særavgifter Toll- og avgiftsdirektoratet
() Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
RF-1291() Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering Skatteetaten
RF-1292() Elektroniske tjenester fra utenlanske tilbydere, forenklet registrering - omsetningsoppgave Skatteetaten
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet Toll- og avgiftsdirektoratet
() Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
() Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
RF-0002() Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave Skatteetaten
RF-0005() Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt Skatteetaten
RF-0004() Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for primærnæring Skatteetaten
RF-0009() Merverdiavgift (mva/moms) – søknad om kompensasjon Skatteetaten
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
IB-0111 Spesifikasjon av innbetaling Pensjonstrygden for sjømenn
RD-0011 Søknad om registrering som avgiftspliktig virksomhet for engangsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet
RF-1037() Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Skatteetaten
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Årlig slakteplan/ukeplan Mattilsynet
Publisert 14.09.2007