Hovedinnhold
Skriv ut

Endringer og opphør

På emnesiden Endringer og opphør finner du informasjon om regelverk og skjema for å melde endringer/opphør av næringsvirksomhet

Starte og drive bedrift

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
() Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
SLV-1002() Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
() Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Firmaattest Brønnøysundregistrene
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
() Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
() Pantattest Brønnøysundregistrene
() Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
() Registerutskrift Brønnøysundregistrene
BR-1010() Registrere nye foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
BR-1031() Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1010() Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
Publisert 15.09.2007