Hovedinnhold
Skriv ut

Flytting og adresseendring

Bilde av legohus

Her finner du lenker og informasjon om emnet flytting og adresseendring.

For adresseendring og annen endring av næringsvirksomhet brukes blanketten «Samordnet registermelding». Privatpersoner bruker skjemaet «Flyttemelding for flytting innenlands».

Starte og drive bedrift

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
RF-1400 () Flyttemelding for flytting innenlands Skatteetaten
BR-1010 () Registrere nye og endre eksisterende foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
() Registrering for enheter i offentlig forvaltning (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
() Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1010 () Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
Publisert 02.09.2007