Hovedinnhold
Skriv ut

Legemiddel

Bilde av lege i arbeid

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet legemiddel.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
SLV-2001 () Application for a variation to a marketing authorisation Statens legemiddelverk
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
SLV-2003 () Bivirkning av medisiner – melding fra pasient Statens legemiddelverk
SLV-1006 () Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – administrere brukerforhold Statens legemiddelverk
SLV-1005 () Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – endre brukeropplysninger Statens legemiddelverk
SLV-1002 () Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk - endre firma Statens legemiddelverk
SLV-1004a () Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer bruker Statens legemiddelverk
SLV-1001 () Elektronisk samhandling med Statens legemiddelverk – registrer firma Statens legemiddelverk
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
Legemiddelgrossisters omsetning Folkehelseinstituttet
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Folkehelseinstituttet
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Folkehelseinstituttet
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Rapportering Reseptregisteret Folkehelseinstituttet
Søknad om maksimalpris Statens legemiddelverk
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
BL 11B Tilleggsskjema for multisenterutprøvinger Statens legemiddelverk
() Vis markedsføringstillatelser Statens legemiddelverk
Årsregnskap for narkotika Statens legemiddelverk
Publisert 21.11.2007