Hovedinnhold
Skriv ut

Lønn- og ansettelsesforhold

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet lønns- og personalrapportering.

Starte og drive bedrift

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
A01() A-melding Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A06() A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A02() A-melding - innsending fra system Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
NAV 76-08.03 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
A05() Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
SI-1001() Forespørsel om lønn Statens innkrevingssentral
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1015() Lønns- og trekkoppgave Skatteetaten
RA-0500() Lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 80-00.05 Melding til/fra samordningsregisteret Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1062 Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Skatteetaten
() Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
() Oppgjørsrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
1B 112 Opplysninger til Pensjonstrygdens skips- og rederiregister Pensjonstrygden for sjømenn
NAV 76-13.15 Opplæringsplan - Arbeidspraksis ordinær virksomhet Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
() Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.05 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1037() Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Skatteetaten
Publisert 02.09.2007