Hovedinnhold
Skriv ut

Luftfart

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
RA-0647 () Flybevegelse på lufthavn Statistisk sentralbyrå
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
NF-2007 () Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Luftfartstilsynet
NF-1032 Requirements – operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
NF-0350 Vedlikeholdsrapport (VR) Luftfartstilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
Publisert 24.04.2008