Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse og skatteoppgjør

Selvangivelsen finner du i Altinn meldingsboks etter at du har fått varsel på SMS eller e-post.
Selvangivelsen finner du i Altinn meldingsboks etter at du har fått varsel på SMS eller e-post.

Selvangivelsen for 2015 blir tilgjengelig i Altinn 31. mars.

Fristen for innsending av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april, mens selvangivelse for næringsdrivende må sendes inn innen utgangen av 31. mai. Det er mulig å søke utvidet frist for begge oppgaver.

For å kunne lese tilsendt selvangivelse (inkludert foreløpig skatteberegning) etter at du har logget inn, må du ha installert en PDF-leser. Du kan laste ned Adobe Reader gratis her.

Gå til Adobe for nedlasting av Adobe Reader

Nyheter

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
RF-1088K () Aksjeoppgaven 2015 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059 () Aksjer og fondsandeler mv. Skatteetaten
RF-1084 () Avskrivning Skatteetaten
RF-1052 () Avstemming av egenkapital Skatteetaten
RF-1231 () Bankinnskudd i utlandet Skatteetaten
RF-1140 () Boligsameie - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1139 () Boligselskap - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1125 () Bruk av bil Skatteetaten
RF-1246 () Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1221 () Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1220 () Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
RF-1223 () Drosje- og lastebilnæring Skatteetaten
RF-1213 () Fiske Skatteetaten
RF-1034 () Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner Skatteetaten
RF-1098 () Formue av næringseiendom Skatteetaten
RF-1016 () Formue av skogeiendom Skatteetaten
RF-1217 () Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Skatteetaten
RF-1147 () Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1145 () Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1053 () Fradrag i skatt for forskning og utvikling Skatteetaten
RF-1141 () Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Skatteetaten
RF-1219 () Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
RF-1117 () Klage på likningen Skatteetaten
RF-1206 () Konsernbidrag Skatteetaten
RF-1030-A () Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123 () Kontrollerte transaksjoner og mellomværender Skatteetaten
RF-1013 () Kostpris for landbrukseiendom Skatteetaten
RF-1151 () Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Skatteetaten
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RF-1177 () Landbruk Skatteetaten
RF-1075 Leie av fast eiendom Skatteetaten
RF-1022 () Lønns- og pensjonskostnader Skatteetaten
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
RF-1150 () Nedsetting av inntektsskatt på lønn Skatteetaten
RF-1149 () Næringsinntekt skattlagt i utlandet Skatteetaten
RF-1175 () Næringsoppgave 1 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt) Skatteetaten
RF-1167 () Næringsoppgave 2 Skatteetaten
RF-1170 () Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap Skatteetaten
RF-1173 () Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak Skatteetaten
RF-1242 () Næringsoppgave for billedkunstner Skatteetaten
Næringsrapport skatt Skatteetaten
RF-1161 () Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk Skatteetaten
RF-1282 () Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Skatteetaten
RF-1122 () Overnattings- og serveringssted Skatteetaten
RF-1241 () Pass og stell av barn – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1224 () Personinntekt fra enkeltpersonforetak Skatteetaten
RF-1197 () Rederibeskatning Skatteetaten
RF-1045 () Regnskapsutdrag Skatteetaten
RF-1070 () Renteinntekt til ekstra skattlegging Skatteetaten
RF-1293 () Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Skatteetaten
RF-1234 () Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS Skatteetaten
RF-1233 () Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1215 () Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1245 () Selskapsoppgave for NOKUS Skatteetaten
RF-1028 () Selvangivelse for aksjeselskap mv. Skatteetaten
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Skatteetaten
RF-1038 Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee Skatteetaten
RF-1030 () Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
RF-1030 () Selvangivelse for næringsdrivende mv Skatteetaten
() Skatteoppgjøret Skatteetaten
RF-1153 () Skattlegging av vannkraftverk Skatteetaten
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
RF-1152 () Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger Skatteetaten
RF-1097 () Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Skatteetaten
RF-1113 () Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter Skatteetaten
RF-1114 () Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring Skatteetaten
RF-1115 () Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
() T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1060 Utenlandsoppgave Skatteetaten
RF-1189 () Utleie mv. av fast eiendom Skatteetaten
Publisert 22.03.2010

Oppdatert kontaktinformasjon

Du får varsel på e-post og/eller sms når selvangivelsen din er klart. På den måten slipper du å lete og lure.


Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert - gjør det enkelt på norge.no.