Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse og skatteoppgjør

Samtidig med at selvangivelsen gjøres tilgjengelig, vil du finne foreløpig skatteberegning i meldingsboksen din i Altinn.
Samtidig med at selvangivelsen gjøres tilgjengelig, vil du finne foreløpig skatteberegning i meldingsboksen din i Altinn.

Selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister for 2013 blir tilgjengelig 19. mars for e-brukere, og 1. april for alle.
Selvangivelse for næringsdrivende blir tilgjengelig for innlevering fra datasystem (fagsystem/årsoppgjørsystem) 25. februar, og tilgjengelig i Altinn-portalen 1. april.

Nyheter

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
RF-1088K() Aksjer og egenkapitalbevis 2013 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059() Aksjer og fondsandeler mv. 2013 Skatteetaten
RF-1139() Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp Skatteetaten
RF-1084() Avskrivning 2013 Skatteetaten
RF-1052() Avstemming av egenkapital 2013 Skatteetaten
RF-1231() Bankinnskudd i utlandet 2013 Skatteetaten
RF-1125() Bruk av bil 2013 Skatteetaten
RF-1246() Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1221() Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten
RF-1220() Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2013 Skatteetaten
RF-1223() Drosje- og lastebilnæring 2013 Skatteetaten
RF-1213() Fiske 2013 Skatteetaten
RF-1034() Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2013 Skatteetaten
RF-1098() Formue av næringseiendom 2013 Skatteetaten
RF-1016() Formue av skogeiendom 2013 Skatteetaten
RF-1217() Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2013 Skatteetaten
RF-1147() Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag 2013 Skatteetaten
RF-1145() Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2013 Skatteetaten
RF-1053() Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2013 Skatteetaten
RF-1141() Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2013 Skatteetaten
RF-1219() Gevinst- og tapskonto 2013 Skatteetaten
RF-1117() Klage på likningen Skatteetaten
RF-1206() Konsernbidrag 2013 Skatteetaten
RF-1030-A() Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123() Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2013 Skatteetaten
RF-1013() Kostpris for landbrukseiendom 2013 Skatteetaten
RF-1151() Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk 2013 Skatteetaten
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RF-1177() Landbruk 2013 Skatteetaten
RF-1075 Leie av fast eiendom Skatteetaten
RF-1022() Lønns- og pensjonskostnader 2013 Skatteetaten
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
RF-1150() Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2013 Skatteetaten
RF-1149() Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2013 Skatteetaten
RF-1175() Næringsoppgave 1 2013 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt) Skatteetaten
RF-1167() Næringsoppgave 2 2013 Skatteetaten
RF-1170() Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap 2013 Skatteetaten
RF-1173() Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak 2013 Skatteetaten
RF-1242() Næringsoppgave for billedkunstner 2013 Skatteetaten
RF-1161() Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk 2013 Skatteetaten
RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner/vitenskapelig forskning Skatteetaten
RF-1282() Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Skatteetaten
RF-1122() Overnattings- og serveringssted 2013 Skatteetaten
RF-1241() Pass og stell av barn – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1224() Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2013 Skatteetaten
RF-1197() Rederibeskatning 2013 Skatteetaten
RF-1045() Regnskapsutdrag 2013 Skatteetaten
RF-1070() Renteinntekt til ekstra skattlegging 2013 Skatteetaten
RF-1293() Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Skatteetaten
RF-1140() Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp Skatteetaten
RF-1234() Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1233() Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten
RF-1215() Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten
RF-1245() Selskapsoppgave for NOKUS 2013 Skatteetaten
RF-1028() Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Skatteetaten
RF-1038 Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee Skatteetaten
RF-1030() Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
RF-1030() Selvangivelse for næringsdrivende mv Skatteetaten
() Skatteoppgjøret Skatteetaten
RF-1153() Skattlegging av vannkraftverk 2013 Skatteetaten
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
RF-1152() Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger 2013 Skatteetaten
RF-1097() Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Skatteetaten
RF-1113() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter Skatteetaten
RF-1114() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring Skatteetaten
RF-1115() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
() T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1060 Utenlandsoppgave Skatteetaten
RF-1189() Utleie mv. av fast eiendom 2013 Skatteetaten
Publisert 22.03.2010

Innlogging for å se selvangivelsen/skatteoppgjøret

Det er normalt sett innlogging via ID-porten som benyttes ved innlogging til selvangivelse/skatteoppgjør. Du får også tilgang via innlogging med Buypass smartkort, PIN-kodebrev fra Altinn, eller passord og sms.