Hovedinnhold
Skriv ut

Selvangivelse og skatteoppgjør

Selvangivelsen finner du i Altinn meldingsboks etter at du har fått varsel på SMS eller e-post.
Selvangivelsen finner du i Altinn meldingsboks etter at du har fått varsel på SMS eller e-post.

Selvangivelsen for 2014 blir tilgjengelig i Altinn for de fleste skattytere 19. mars. Øvrige skattytere får tilgang 23. mars.

Fristen for innsending av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april, mens selvangivelse for næringsdrivende må sendes inn innen utgangen av 31. mai. Det er mulig å søke utvidet frist for begge oppgaver.

For å kunne lese tilsendt selvangivelse (inkludert foreløpig skatteberegning) etter at du har logget inn, må du ha installert en PDF-leser. Du kan laste ned Adobe Reader gratis her.

Gå til Adobe for nedlasting av Adobe Reader

Nyheter

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
RF-1088K() Aksjeoppgaven 2014 - Korrigerbar Skatteetaten
RF-1059() Aksjer og fondsandeler mv. Skatteetaten
RF-1084() Avskrivning Skatteetaten
RF-1052() Avstemming av egenkapital Skatteetaten
RF-1231() Bankinnskudd i utlandet Skatteetaten
RF-1140() Boligsameie - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1139() Boligselskap - likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1125() Bruk av bil Skatteetaten
RF-1246() Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Skatteetaten
RF-1221() Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1220() Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
RF-1223() Drosje- og lastebilnæring Skatteetaten
RF-1213() Fiske Skatteetaten
RF-1034() Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner Skatteetaten
RF-1098() Formue av næringseiendom Skatteetaten
RF-1016() Formue av skogeiendom Skatteetaten
RF-1217() Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Skatteetaten
RF-1147() Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1145() Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Skatteetaten
RF-1053() Fradrag i skatt for forskning og utvikling Skatteetaten
RF-1141() Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Skatteetaten
RF-1219() Gevinst- og tapskonto Skatteetaten
RF-1117() Klage på likningen Skatteetaten
RF-1206() Konsernbidrag Skatteetaten
RF-1030-A() Kontonummerendring Skatteetaten
RF-1123() Kontrollerte transaksjoner og mellomværender Skatteetaten
RF-1013() Kostpris for landbrukseiendom Skatteetaten
RF-1151() Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Skatteetaten
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Skatteetaten
RF-1177() Landbruk Skatteetaten
RF-1075 Leie av fast eiendom Skatteetaten
RF-1022() Lønns- og pensjonskostnader Skatteetaten
RF-1091 Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er) Skatteetaten
RF-1150() Nedsetting av inntektsskatt på lønn Skatteetaten
RF-1149() Næringsinntekt skattlagt i utlandet Skatteetaten
RF-1175() Næringsoppgave 1 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt) Skatteetaten
RF-1167() Næringsoppgave 2 Skatteetaten
RF-1170() Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap Skatteetaten
RF-1173() Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak Skatteetaten
RF-1242() Næringsoppgave for billedkunstner Skatteetaten
RF-1161() Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk Skatteetaten
RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner/vitenskapelig forskning Skatteetaten
RF-1282() Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Skatteetaten
RF-1122() Overnattings- og serveringssted Skatteetaten
RF-1241() Pass og stell av barn – likningsoppgaver Skatteetaten
RF-1224() Personinntekt fra enkeltpersonforetak Skatteetaten
RF-1197() Rederibeskatning Skatteetaten
RF-1045() Regnskapsutdrag Skatteetaten
RF-1070() Renteinntekt til ekstra skattlegging Skatteetaten
RF-1293() Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Skatteetaten
RF-1234() Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS Skatteetaten
RF-1233() Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1215() Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Skatteetaten
RF-1245() Selskapsoppgave for NOKUS Skatteetaten
RF-1028() Selvangivelse for aksjeselskap mv. Skatteetaten
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Skatteetaten
RF-1038 Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker/Tax return for advance assessment of foreign employee Skatteetaten
RF-1030() Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister Skatteetaten
RF-1030() Selvangivelse for næringsdrivende mv Skatteetaten
() Skatteoppgjøret Skatteetaten
RF-1153() Skattlegging av vannkraftverk Skatteetaten
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
RF-1152() Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger Skatteetaten
RF-1097() Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Skatteetaten
RF-1114() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring Skatteetaten
() T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RF-1060 Utenlandsoppgave Skatteetaten
RF-1189() Utleie mv. av fast eiendom Skatteetaten
Publisert 22.03.2010

Oppdatert kontaktinformasjon

Du får varsel på e-post og/eller sms når selvangivelsen din er klart. På den måten slipper du å lete og lure.


Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert - gjør det enkelt på norge.no.