Hovedinnhold
Skriv ut

Tilgangsstyring

I Altinn kan du administrere roller og rettigheter, ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret. Du kan også se en oversikt over de rettighetene du allerede innehar. Alt dette gjøres under Tilgangsstyring i hovedmenyen.

 

 

Du kan også gi tilgang til dine skjema og tjenester i Min meldingsboks via Overstyr tilgang-lenken.