Hovedinnhold
Skriv ut

Avanserte innstillinger

Kvittering på e-post (for innsendinger du gjør for andre)

Kvittering på e-post (for innsendinger du gjør for andre) finner du under menyen Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger.

Her kan du registrere e-postadresse hvis du ønsker å motta automatisk kvittering på e-post for innsendelser du gjør for andre aktører i Altinn. Om du ønsker å ha e-postadresse registrert, men ikke ønsker å motta automatisk kvittering, fjerner du avhukingen i Jeg ønsker kvittering på e-post for innsendte skjema.

Kvittering på e-post


Innloggingsinformasjon

Innloggingsinformasjon finner du under Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger.

Skal du bruke et datasystem i forbindelse med innsending til Altinn eller bruke innloggingsmetodene under Alternativ innlogging i Altinn (SMS-kode og Kun passord), må du registrere passord og mobilnummer under Innloggingsinformasjon.

Du velger selv om du ønsker å registrere et brukernavn. Brukernavnet må i tilfelle være unikt, for eksempel en e-postadresse. Hvis du ikke registrerer brukernavn, lar du feltet stå åpent. 

Fødselsnummeret skal ikke legges inn i feltet for brukernavn.

Funksjonen Tillat innsending på sikkerhetsnivå 3 gjør det mulig å logge inn med SMS-kode via Alternativ innlogging i Altinn, og få tilgang på skjema og tjenester med sikkerhetsnivå 3. For å kunne utføre dette, må du være innlogget på sikkerhetsnivå 3. Les mer om sikkerhetsnivå i Altinn

Funksjonen Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavnet og passordet lar deg benytte brukernavn eller eventuelt fødselsnummer i kombinasjon med passordet som er registrert, i stedet for å benytte datasystem-ID og passord ved innsendelse til Altinn fra datasystem.

Innloggingsinformasjon

 

Forhåndsvalgt aktør

Forhåndsvalgt aktør finner du under menyen  Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger.

Denne funksjonen lar deg på forhånd velge aktøren du skal representere i Altinn. Det vil si at om du velger én aktør i listen, vil du automatisk representere denne aktøren neste gang du logger inn. 

Du kan velge at du ikke ønsker å bli spurt om aktør hver gang du starter utfylling av et nytt skjema.

Jeg ønsker å se klienter med tilhørende data (gjelder regnskapsførere og revisor) lar regnskapsfører og revisor som er registrert med nøkkelrolle (daglig leder, styreleder osv.) på regnskapsfører- og revisorenhet i Enhetsregisteret, velge om de ønsker å se klienter i Altinn.

Hvis avhukingen fjernes, vil ikke regnskapsfører/revisor som er daglig leder/styre leder kunne representere de aktuelle klientene i Altinn. Innstillingen kan endres tilbake ved å huke av på nytt og lagre.

Forhåndsvalgt aktør

 

Datasystemer

Datasystemer finner du under menyen under Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger.

Bare personer med rollen Tilgangsstyring kan se denne funksjonen.

Se Registrer datasystem under Datasystemer i menyen på venstre side for mer informasjon.

Registrer datasystem

 

Register ny bruker med virksomhetssertifikat

Registrer ny bruker med virksomhetssertifikat finner du under menyen Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger. 

Bare personer med rollen Tilgangsstyring på den aktuelle virksomheten ser denne funksjonen.

Registrer ny bruker med virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikatet må installeres på din datamaskin, før du kan Registrere ny bruker med virksomhetssertifikat i Altinn. Leverandøren av sertifikatet er behjelpelig med selve installasjonen.

Steg 1: Klikk på knappen Last opp sertifikat og velg sertifikatet som er installert på din datamaskin for virksomheten du representerer.*

Steg 2: Klikk Åpne, les teksten Trinn 1 av 2: som kommer opp i skjermbildet og trykk Neste.

Registrer ny bruker med virksomhetssertifikat

Steg 3: Register så brukernavn og passord på virksomhetsbruker som skal tilknyttes sertifikatet. Avslutt med å trykke på Lagre.

Registrer ny bruker med virksomhetssertifikat

Den nye virksomhetsbrukeren legger seg i listen under Registrerte brukere.

Hvis du ønsker å redigere virksomhetsbrukeren, bruker du knappen Rediger bruker og sertifikater.

Registrer ny bruker med virksomhetssertifikat

Under Rediger bruker og sertifikat kan du:

  • Endre brukernavn og passord
  • Slette sertifikat
  • Slette virksomhetsbruker
  • Legge til en annen type sertifikat

Det er to typer sertifikater som du kan laste opp under Avanserte innstillinger per virksomhetsbruker:

SFTP-sertifikat: Brukes sammen med virksomhetsbruker mot web services, til innlogging på Altinn.no og til filoverføring med SFTP. 

Portal/web service-sertifikat (CA-utstedt): Brukes sammen med virksomhetsbruker mot web services eller til innlogging på Altinn.no. Det kan ikke brukes til filoverføring med SFTP.

For mer informasjon om virksomhetssertifikat, kontakt den enkelte utsteder (Buypass eller Commfides).


* Sertifikatet som skal lastes opp i Altinn kan ikke inneholde den private nøkkelen, og må være et DER-kodet binær x.509 eller Base-64-kodet x.509 sertifikat (.cer)

Her er en veileder for hvordan man kan fremskaffe et slikt sertifikat dersom man har et installert sertifikat.