Hovedinnhold
Skriv ut

Egendefinerte roller

Opprett en egendefinert rolle

Hvis du har en gruppe skjema/tjenester du vil gi rettighet til, kan du velge å opprette en egendefinert rolle. Du kan selv bestemme hvilke skjema/tjenester som skal inngå i denne, og rollen kan enkelt delegeres til flere.

For å kunne opprette en egendefinert rolle, må du ha rollen Tilgangsstyring og rollen(e) som kreves til de skjemaene som den egendefinerte rollen skal inneholde.

Egendefinert rolle som opprettes og delegeres fra hovedenheten sitt organisasjonsnummer, vil også gi rettigheter på underenhet(er), men rettighetene vil bare vises når du representerer hovedenheten.

En egendefinert rolle som er opprettet på hovedenhet kan delegeres videre direkte fra underenheten, men bare som enkeltrettighet. Eventuelt kan den egendefinerte rollen i sin helhet bli delegert fra hovedenheten, og vil da gi tilgang til underenhet(er).

Du finner muligheten til å opprette egendefinert rolle under Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet) eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson). Velg en person/virksomhet fra listen, eller velg + Legg til ny person eller virksomhet.

Klikk på Har disse rollene og velg + Legg til ny rolle. Nederst i listen som kommer opp velger du + Legg til egendefinert rolle.

Egendefinert rolle

Når du har valgt + Legg til egendefinert rolle, velger du selv et navn på rollen og kan søke opp tjenester som du ønsker at rollen skal gi rettighet til.

Opprett egendefinert rolle

Legg til så mange tjenester du vil og klikk Lagre når du er ferdig. 

Legg til tjenester i rollen

Når rollen er opprettet, klikker du på Tilbake til rolleoversikten.

Ønsker du å gi den nyopprettede rollen til personen du representerer, må du også klikke på Ferdig i bunnen av siden for at rollen skal bli delegert.

Delegere egendefinert rolle

 

Gi videre en egendefinert rolle 

Etter at du har opprettet en egendefinert rolle, finner du den igjen under Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet) eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson).

Velg person/virksomhet i listen eller velg + Legg til ny person eller virksomhet. Klikk på listen Har disse rollene og velg +Legg til ny rolle. - I listen som kommer opp kan du velge den egendefinerte rollen.

I rollelisten er egendefinerte roller markert med teksten egendefinert rolle.

Gi videre egendefinert rolle

Slette en egendefinert rolle 

Du må gjennom to trinn for å slette en egendefinert rolle. Rollen må først slettes hos alle som har fått den tildelt. Deretter kan du slette den egendefinerte rollen fra rollelisten.

1. Slett rollen fra alle som har mottatt den 

Hvis du ikke vet hvem som har mottatt den egendefinerte rollen, kan du gjøre som beskrevet under:

Gå inn på Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet) eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson) velg en vilkårlig person fra listen.

Klikk på listen Har disse rollene og velg +Legg til ny rolle for å få opp rollelisten. Klikk på Rediger til høyre for rollenavnet til den egendefinerte rollen og velg Slett rolle øverst til høyre. 

Slette egendefinert rolle

Du vil da få opp en liste med personer som rollen må slettes fra. Hvis rollen ikke er delegert til noen, vil den slettes direkte.

Slette egendefinert rolle fra mottaker

2. Slett selve rollen

Når rollen er slettet fra alle som har fått rollen tildelt, kan rollen slettes fra rollelisten.

Under Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet) eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson) velger du en vilkårlig person/virksomhet og klikker på listen Har disse rollene.

Velg +Legg til rolle for å få frem rollelisten og klikk på Rediger til høyre for den egendefinerte rollen du skal slette.

Velg Slett rolle og klikk på Ferdig

Slette selve rollen