Hovedinnhold
Skriv ut

Egendefinerte roller

Opprett en egendefinert rolle

Hvis du har et sett med tjenester du vil gi rettighet til for flere kan du velge å opprette en egen rolle og selv bestemme hvilke skjema/tjenester som skal inngå i denne rollen.

Du finner muligheten til å opprette egendefinert rolle når du er inne på en person som allerede har rettigheter eller når du har valgt en ny person/virksomhet du vil legge til som ikke har rettigheter fra før. Velg + Legg til ny rolle, for deretter å velge + Legg til egendefinert rolle som ligger i bunnen av listen.

Skjermdump - hvor kan du lage/endre egendefinerte roller?

Når du velger + Legg til egendefinert rolle får du mulighet til å velge et navn på rollen og søke opp tjenester som du vil skal inngå i rollen. Legg til så mange tjenester du vil og klikk Lagre når du er ferdig. Nå er rollen opprettet. For å gi rollen til personen du har valgt må du klikke Tilbake til rolleoversikten for så å klikke Ferdig i bunnen av siden.

Gi videre en egendefinert rolle

Du gir videre en egendefinert rolle på lik linje med andre roller. Velg den personen/virksomheten du vil gi rettighet til. Under Har disse rollene finner du lenken +Legg til ny rolle - velg denne og du får en liste over alle rollene du kan gi hvor også de egendefinert rollene du kan gi videre vises.

Slette en egendefinert rolle

Du må igjennom to trinn for å slette en egendefinert rolle. Først må du slette alle som har rollen, for deretter å slette selve rollen. 

1. Slett rollen fra alle som har mottatt den

For å slette en egendefinert rolle må du først fjerne denne rollen fra de personene som har den. Gå inn på en person og velg REDIGER på rollen, velg så lenken Slett øverst til høyre. Du vil da få opp en side med beskjed om hvilke personer som har denne rollen og hvem den må slettes fra.

For å slette se slette rettigheter.

2. Slett selve rollen

Når du har slettet alle som har rollen kan du slette selve rollen fra en vilkårlig person:

  1. Velg en person/virksomhet
  2. Velg Har disse rollene
  3. Velg +Legg til rolle (selv om du egentlig ikke skal legge noe til)
  4. Egendefinert t rolle vises i listen – velg REDIGER på den du vil slette
  5. Velg lenken Slett rolle og klikk ok når den røde boksen kommer opp
  6. Rollen skal nå være slettet