Hovedinnhold
Skriv ut

Forhåndstildelte roller

Altinn-roller er enten forhåndstildelt eller delegert. Altinn-rollene er tildelt de som har følgende eksterne roller (fra Enhetsregisteret)

 

Alle Altinn-roller:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrende reder

 

Bestyrende reder har fått forhåndstildelt følgende roller:

 --- 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostyrer
Bostyrer har fått forhåndstildelt følgende roller:

 ---

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder

 

Daglig leder har fått forhåndstildelt følgende roller:

 ---

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltaker ANS/DA

 

Deltaker i ANS/DA har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

 ---

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsfører
Forretningsfører har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

 ---

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehaver
Innehaver har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

---

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplementar
---

Komplementar har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

 ---

 

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson administrativ enhet i offentlig sektor (ADOS)

Kontaktperson i administrativ enhet har fått forhåndstildelt følgende roller:

---

 

<Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson kommune/fylkeskommune
---

Kontaktperson i kommune/fylkeskommune har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

 ---

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson NUF

 

Kontaktperson i NUF har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

 ---

 

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson (øvrige enheter bl.a organisasjonsledd)

Kontaktperson for øvrige enheter har fått forhåndstildelt følgende roller:

---

<Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestleder i styret
 ---

Styrets nestleder har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

---

 

 

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk rep for utenlandsk enhet
---

Norsk representant for utenlandsk enhet har fått forhåndstildelt følgende roller:

  ---

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsfører
---

Regnskapsfører har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

 ---

 

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor
---

Revisor har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

---

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sameiere (registrert hos Skatteetaten)

Sameiere registrert hos Skatteetaten har fått forhåndstildelt følgende roller:

---

 

---

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Styremedlem

 

Styremedlem har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

---

 

 

< Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrets leder

 

Styreleder har fått forhåndstildelt følgende roller:

 

---

 

< Tilbake