Hovedinnhold
Skriv ut

Gi roller og rettigheter

Du må ha rollen Tilgangsstyring for en virksomhet eller person for å få lov til å gi videre roller og rettigheter.

Du gir roller og rettigheter videre fra menyen Profil, roller og rettigheter > Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson) eller Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet). 

Husk å representere riktig aktør.  I nedtrekkslisten som vist i bildet under kan du endre hvem du representerer.

Velg aktør i profilen

Fremgangsmåten for delegering av roller og rettigheter:

1. Velg Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson) eller Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet). 

2. Velg hvem du vil gi rolle/rettighet til

Velg hvilken person/virksomhet du vil gi rettigheter til fra listen eller velg Legg til ny person eller virksomhet om ikke personen eller virksomheten har rettigheter fra før.

Andre med rettigheter

 

3. Når du har funnet eller lagt til den du skal gi rettighet til, kan du velge å gi rettigheter videre på to måter:

 

To valg for å gi rettighet