Hovedinnhold
Skriv ut

Kontaktinformasjon

Profilen inneholder innstillinger som gjelder deg selv som privatperson.

Kan du representere en virksomhet på Altinn, kan du registrere din kontaktinformasjon på denne også.

Privatperson

Når du har valgt å representere deg selv i menyen Profil, roller og rettigheter vil du ha et bilde som ser slik ut:

Profil privatperson

Under Din kontaktinformasjon vises din private kontaktinformasjon: Telefon, e-post og postadresse. Hvis du vil endre denne må du følge lenkene som vises i teksten. Denne kontaktinformasjonen brukes blant annet når etatene/kommunen ønsker å varsle deg om ulike hendelser, for eksempel hvis du har mottatt et brev.

Huker du av på Jeg ønsker kvittering på e-post for innsendte skjema får du automatisk kvittering for innsendelser du gjør via Altinn.

Hvis du har rettighet til å representere andre privatpersoner vil du ikke ha rettighet til å se denne informasjonen.

Din kontaktinformasjon privatperson

 

Virksomhet

Når du har valgt å representere en virksomhet i menyen Profil, roller og rettigheter vil du ha et bilde som ser slik ut:

(Merk at det er bare personer med rollen Tilgangsstyring som får opp menyvalget Felles kontaktinformasjon for virksomheten).

Profil virksomhet

 

Din kontaktinformasjon for virsomheten

Under Din kontaktinformasjon for virksomheten kan du legge inn din egen kontaktinformasjon, slik at du kan få varsel om forsendelser virksomheten mottar i Altinn.

Hvis du registrerer din kontaktinformasjon her, blir du bare varslet om forsendelser som du har rolle/rettighet til å se i Altinn på den aktuelle virksomheten.

Under Varslingsinnstillinger kan du også velge å få varsling kun på spesifikke tjenester.

Vær oppmerksom på at det er etaten/kommunen som bestemmer om en forsendelse skal varsles. Du får ikke automatisk varsel, selv om du har registrert din kontaktinformasjon.

Din kontaktinformasjon for virksomheten

 

Felles kontaktinformasjon for virksomheten

Hvis du har rollen Tilgangsstyring for virksomheten du representerer, vil du også se Felles kontaktinformasjon for virksomheten. Kontaktinformasjonen som er registrert her, benyttes av etater og kommune når de ønsker å varsle virksomheten om hendelser i Altinn. For eksempel når virksomheten har mottatt et brev.

Her kan det for eksempel være lurt å registrere en felles e-postadresse som flere i virksomheten har tilgang til, slik at varsel om hendelser kan viderebringes til riktig person.

Kontaktinformasjon som eventuelt er registrert i Enhetsregisteret, vil også vises her. Du kan velge å bruke denne og/eller legge til ytterligere kontaktinformasjon. Er kontaktinformasjonen fra Enhetsregisteret feil, må det sendes en endringsmelding til Brønnøysundregistrene for å få det endret.

Personer som ligger inne med kontaktinformasjon her, varsles om alt virksomheten varsles om, uavhengig av om de har rolle/rettighet til å se forsendelsen i Altinn.

Vær oppmerksom på at det er etaten/kommunen som bestemmer om en forsendelse skal varsles. Du får ikke automatisk varsel, selv om du har registrert din/andres kontaktinformasjon.

Felles kontaktinformasjon for virksomheten