Hovedinnhold
Skriv ut

Kommunale tjenester

Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

 • Bestyrende reder
 • Bostyrer
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Deltaker ANS/DA
 • Forretningsfører
 • Innehaver
 • Komplementar
 • Kontaktperson administrativ enhet
 • Kontaktperson i kommune/fylkeskommune
 • Kontaktperson NUF *
 • Kontaktperson (øvrige enheter)
 • Nestleder *
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
 • Styrets leder  

* Disse eksterne rollene er ikke forhåndstildelt noen av rollene Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som kreves for å kunne delegere videre.

 

Trenger du hjelp til delegering av roller? Se menyen Profil, roller og rettigheter på venstre side.