Hovedinnhold
Skriv ut

Mattilsynet skjematjenester

Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

 • Bestyrende reder
 • Bostyrer
 • Daglig leder/administrerende direktør
 • Deltaker DA/ANS
 • Forretningsfører
 • Innehaver
 • Komplementar
 • Kontaktperson i kommune
 • Kontaktperson NUF *
 • Nestleder *
 • Norsk representant for utenlandsk enhet
 • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
 • Styremedlem *
 • Styrets leder

 

Du kan delegere denne rollen videre via Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter.

  

* Disse eksterne rollene er ikke forhåndstildelt noen av rollene Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som kreves for å kunne delegere videre.

 

Du kan se hvilke personer som har de ulike rollene for en aktør ved å velge Alle roller på siden Rolleoversikt under Tilgangsstyring. Fra siden Rolleoversikt kan du også finne ut hvilke tilganger en rolle gir, ved å bruke lenken Vis rettigheter for den aktuelle rollen.