Hovedinnhold
Skriv ut

Tjenester hos DSB

Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

  • Bestyrende reder
  • Bostyrer
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Deltaker ANS/DA
  • Forretningsfører
  • Innehaver
  • Komplementar
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Revisor
  • Styrets leder

 

Du kan delegere denne rollen videre via Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter.

 

Du kan se hvilke personer som har de ulike rollene for en aktør ved å velge Alle roller på siden Rolleoversikt under Tilgangsstyring. Fra siden Rolleoversikt kan du også finne ut hvilke tilganger en rolle gir, ved å bruke lenken Vis rettigheter for den aktuelle rollen.