Hovedinnhold
Skriv ut

Regnskapsmedarbeider

 • Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:
 •  

  • Bestyrende reder
  • Bostyrer
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Deltaker ANS/DA
  • Forretningsfører
  • Innehaver
  • Komplementar
  • Kontaktperson i kommune
  • Kontaktperson NUF
  • Kontaktperson øvrige enheter
  • Nestleder *
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Regnskapsfører
  • Revisor
  • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
  • Styremedlem *
  • Styrets leder  

  * Disse eksterne rollene er ikke forhåndstildelt noen av rollene Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som kreves for å kunne delegere videre.

   

  Trenger du hjelp til delegering av roller? Se menyen Profil, roller og rettigheter på venstre side.