Hovedinnhold
Skriv ut

Regnskapsmedarbeider

 • Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:
 •  

  • Bestyrende reder
  • Bostyrer
  • Daglig leder/administrerende direktør
  • Deltaker ANS/DA
  • Forretningsfører
  • Innehaver
  • Komplementar
  • Kontaktperson i kommune
  • Kontaktperson NUF
  • Kontaktperson øvrige enheter
  • Nestleder *
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Regnskapsfører
  • Revisor
  • Sameiere (registrert hos Skatteetaten)
  • Styremedlem *
  • Styrets leder

    

  Du kan delegere denne rollen videre via Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter.

    

  * Disse eksterne rollene er ikke forhåndstildelt noen av rollene Tilgangsstyring eller Klientadministrator, som kreves for å kunne delegere videre.

   

  Du kan se hvilke personer som har de ulike rollene for en aktør ved å velge Alle roller på siden Rolleoversikt under Tilgangsstyring. Fra siden Rolleoversikt kan du også finne ut hvilke tilganger en rolle gir, ved å bruke lenken Vis rettigheter for den aktuelle rollen.