Hovedinnhold
Skriv ut

Privatperson begrensede rettigheter

Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

  • Privatperson

 

Du kan delegere denne rollen videre via Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter.

 

NB! Delegering av denne rollen gir kun tilgang til utfylling. Rett til å signere kan ikke delegeres.

 

Du kan se hvilke personer som har de ulike rollene for en aktør ved å velge Alle roller på siden Rolleoversikt under Tilgangsstyring. Fra siden Rolleoversikt kan du også finne ut hvilke tilganger en rolle gir, ved å bruke lenken Vis rettigheter for den aktuelle rollen.