Hovedinnhold
Skriv ut

Se hvem som har rettigheter

Rettigheter du selv har

Under menypunktet Skjema og tjenester du har rettighet til vises roller og rettigheter du har for den personen eller virksomheten du representerer. Roller og rettigheter gir tilgang til ulike skjema og tjenester.

Listen Har disse rollene viser hvilke roller du har fått og listen Har også tilgang til disse enkelttjenestene viser hvilke rettigheter du har fått til spesifikke skjema/tjenester.

Roller som vises på grå bakgrunn har du fått via Folkeregisteret (privatperson) eller Enhetsregisteret (virksomheter). Andre roller/rettigheter har du fått direkte fra en person.

Hvis du klikker på spørsmålstegnet til høyre for rollen, vil du få opp informasjon om hva rollen gir tilgang til. Du vil også se hvem du har fått rollen av og når delegeringen ble gjort.

Skjema og tjenester du har rettighet til

 

Rettigheter andre har

Under menypunktet Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatpersoner) eller Andre med rettigheter til virksomheten (virksomheter) ser du hvilke rettigheter andre har for den aktøren du representerer.

Hvis du har rollen Tilgangsstyring for den du representerer, kan du også gi og fjerne roller/rettigheter til andre.

Andre med rettigheter til virksomheten

Aktivitetslogg

Bare personer med rollen Tilgangsstyring har tilgang til å se aktivitetsloggen.

Øverst til høyre under Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatpersoner) eller Andre med rettigheter til virksomheten (virksomheter) finner du lenke til Aktivitetslogg.

Aktivitetslogg

Aktivitetsloggen viser en historikk over hvilke roller og rettigheter som har blitt gitt og slettet for den aktøren du representerer. Aktivitetsloggen viser bare hendelser som har funnet sted etter 15. februar 2016. 

Skal du ha informasjon om eldre aktiviteter, kan du sjekke dette ved å gå inn på  Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatpersoner) eller Andre med rettigheter til virksomheten (virksomheter). 

Velg deretter en person/virksomhet og åpne listen Har disse rollene. Klikk på spørsmålstegnet til høyre for den aktuelle rollen. 

Se eldre aktiviteter

Listen du får opp viser informasjon om når rollen ble gitt og av hvem.

Denne listen gir også informasjon om hvilke skjema og tjenester den spesifikke rollen gir tilgang til.

Hvem har gitt rolle og når