Hovedinnhold
Skriv ut

Slette roller og rettigheter

Slette roller og rettigheter du selv har

Under menypunktet Skjema og tjenester du har rettighet til kan du velge Fjern en eller flere rettigheter på den personen eller virksomheten som du representerer. 

 

Får du ikke valget Fjern en eller flere rettigheter?

 Årsaken kan være at rettighetene er gitt til et organisasjonsnummer der du er registrert som daglig leder eller styreleder.

I slike tilfeller må du gå inn på Andre med rettigheter til virksomheten eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester og velge Se alle med rettigheter på virksomheten der du er registrert som daglig leder/styreleder. Velg deretter Gi og fjern rettigheter på virksomheten som kommer opp til høyre.

 

Fjern rettigheter til andre 

På neste side velger du Fjern alle roller eller du kan velge å bare fjerne enkeltroller. Når du har markert de rollene og rettighetene du ønsker å slette, klikker du på Ferdig for å fullføre slettingen.

De rollene som har grå bakgrunn kommer fra Enhetsregisteret eller Folkeregisteret og kan ikke slettes gjennom Altinn. Er du for eksempel registrert som styremedlem eller daglig leder i en virksomhet, må det sendes inn en egenfratreden eller endringsmelding til Brønnøysundregistrene for at tilgangene i Altinn skal bli endret.

Fjern roller

 

Slette roller og rettigheter andre har

Under menypunktet Andre med rettigheter til virksomheten (virksomhet) eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson), kan du velge Gi og fjern rettigheter på den personen eller virksomheten som du ønsker å fjerne roller/rettigheter på.

Hvis du kan representere andre personer eller virksomheter i Altinn, må du ha rollen Tilgangsstyring for å kunne gi og fjerne rettigheter som andre har. 

Fjern andre sine rettigheter

Etter at du har valgt Gi og fjern rettigheter på den personen eller virksomheten som du ønsker å fjerne roller/rettigheter fra, velger du Fjern en eller flere rettigheter.

På neste side kan du velge Fjern alle roller eller du kan velge å bare fjerne enkeltroller. Når du har markert de rollene og rettighetene du ønsker å slette, klikker du på Ferdig for å fullføre slettingen.

Slette andre