Hovedinnhold
Skriv ut

Får du feilmelding i datasystemet?

Når du skal hente informasjon fra Altinn eller sende informasjon fra et datasystem til Altinn, må flere punkter være på plass for at dette skal fungere.


1. Datasystemet må registreres i Altinn, slik at du får tildelt ID-nummer.

ID-nummeret du får og passordet du valgte, legges inn i datasystemet og sørger for at datasystemet kan kommunisere med Altinn.

  • Datasystem registreres under menyen Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger > Datasystem. Les mer om registrering av datasystem. 

 

2. Du som person må ha rettighet til å sende inn gjeldende skjema/tjeneste.

  • Du kan sjekke hvilke roller du har på person/virksomhet under menyen Profil, roller og rettigheter > Skjema og tjenester du har rettighet til. Mangler du rettighet, må du få noen til å gi deg dette (for eksempel daglig leder). Les mer om delegering av roller.

 

3. Systemet som skal sende må også ha rettighet.

Det vil si at dersom datasystemet er registrert på en virksomhet i Altinn, og du skal sende for en annen virksomhet eller person, må rettigheter gis til virksomheten som har datasystemet registrert.

Alternativt kan du registrere datasystemet på ditt fødselsnummer og benytte ID og passord du får tildelt der i stedet. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at du som person har fått rettighet fra person/virksomhet du skal sende for.

 

4. I noen tilfeller blir du bedt om å oppgi innloggingsinformasjon. Innloggingsinformasjonen som benyttes via datasystem, er registrert under hovedmenyen Profil, roller og rettigheter på Altinn. Får du feilmelding når du skal logge inn via datasystemet, bør du logge inn på Altinn og oppdatere passord og mobilnummer under Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger > Innloggingsinformasjon.

  • Denne innloggingsinformasjonen må ikke forveksles med MinID, da MinID kun kan brukes ved innlogging direkte i Altinn og ikke via datasystemet. Les mer om registrering av innloggingsinformasjon.

 

 

Se også: