Hovedinnhold
Skriv ut

Registrere datasystem

Mange serviceenheter (revisorer/regnskapsfører) gjør hoveddelen av arbeidet i sitt eget datasystem, før informasjonen sendes til - eller hentes fra Altinn.

Datasystemet må registreres i Altinn før du kan sende direkte fra det.

For å kunne registrere datasystem på en virksomhet må du ha rollen Tilgangsstyring.

 

Registrere et datasystem i Altinn

Klikk på Profil, roller og rettigheter i hovedmenyen og velg Avanserte innstillinger for å komme til menyen hvor datasystem kan registreres.

Legg inn et navn på systemet og velg hvilket datasystem du bruker i nedtrekkslisten. Avslutt med å legge inn ønsket passord og klikk på Legg til.

Etter registering får du tildelt et ID-nummer som du skal legge inn sammen med valgt passord i ditt datasystem. Trenger du hjelp med hvor du skal registere ID og passord i datasystemet, kan datasystemleverandør hjelpe deg med dette.

 

Register datasystem

 

 

Alternativet til å benytte datasystem ID med passord, er å registrere brukernavn og passord under Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger > Innloggingsinformasjon (datasystem). Husk å krysse av for Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavn og passord.

Innloggingsinformasjon (datasystem)

 

Kontroll (validering) av skjema sendt fra datasystem

Når skjemaet er sendt til Altinn fra et datasystem (for eksempel et regnskapsprogram), gjøres feilkontrollen umiddelbart når skjemaet eksporteres til Altinn. Dersom skjemaet inneholder feil, sender Altinn en feilliste i retur til datasystemet. Feil må korrigeres i datasystemet før skjemaet kan overføres på nytt.