Hovedinnhold
Skriv ut

Registrere datasystem og sende inn skjema

Mange serviceenheter (revisorer/regnskapsførere) gjør hoveddelen av arbeidet i sitt eget datasystem før informasjonen sendes via Internett til Altinn.

Datasystemet må registreres i Altinn før du kan sende direkte fra det.

 

Registrere et datasystem i Altinn

Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn en beskrivelse og velg passord. Hvis datasystemet du bruker støtter signering av skjema, kan du krysse av for dette. Når du klikker på Legg til får du automatisk tildelt en ID. Alternativt kan du benytte ditt brukernavn og passord fra Min profil for å ta i bruk Altinns webservicer for sluttbrukersystem. Husk her også å krysse av for Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavn og passord.

Registrere et datasystem

 

Registrer ID og passordet du valgte i ditt eget datasystem, og systemet ditt er nå klart for bruk.

Merk! For å registrere datasystem må du ha enkeltrettighetene for Systemadministrasjon. Denne er også inkludert i rollen Tilgangsstyring.

Enkeltrettigheter kan delegeres under Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter > Andre muligheter: 2. Deleger enkeltrettigheter.


Endre opplysningene for et registrert datasystem

Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side. Nederst i skjermbildet finner du en oversikt over de datasystemene du har registrert i Altinn. Velg Oppdater ved det systemet du ønsker å endre opplysninger for.

 

Kontroll (validering) av skjema sendt fra datasystem

Når skjemaet er sendt til Altinn fra et datasystem (for eksempel et regnskapsprogram), gjøres feilkontrollen umiddelbart når skjemaet eksporteres til Altinn. Dersom skjemaet inneholder feil, sender Altinn en feilliste i retur til datasystemet. Feil må korrigeres i datasystemet før skjemaet kan overføres på nytt.