Hovedinnhold
Skriv ut

Signering fra datasystem

Det er kun første signeringstrinn som kan gjøres i eget datasystem. Har tjenesten flere signeringstrinn, må disse utføres direkte i Altinn.

Ikke alle datasystem har støtte for signering. Signering må da utføres i Altinn etter at tjenesten er sendt fra datasystemet.

 

Ved signering fra eget datasystem må du oppgi innloggingsinformasjon. Dette for å sikre at du som bruker har rettighet til å signere. Skjemadata og signeringsinformasjon vil bli videresendt til Altinn.

Innloggingsinformasjonen som brukes i datasystemet er hentet fra menyen Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger > Innloggingsinformasjon. Passord og mobilnummer kan oppdateres i profilen om nødvendig.

Innloggingsinformasjon