Hovedinnhold
Skriv ut

Signering fra datasystem

En forutsetning for at du skal kunne signere direkte fra ditt eget datasystem, er at systemet ditt støtter signering, og at du har valgt dette som mulighet. Dette gjøres når du registrerer datasystemet i Altinn.  

 

Det er kun første signeringstrinn som kan gjøres i eget datasystem.

Ved signering fra eget datasystem må du oppgi innloggingsinformasjon. Dette for å sikre at brukeren har rettigheter til å signere. Skjemadata og signeringsinformasjon vil bli videresendt til Altinn.

 

Aktiver signering fra datasystem

 

NB! Det er ikke alle datasystem som har støtte for signering.