Hovedinnhold
Skriv ut

Hvem har tilgang til Altinn og kan gi rettigheter videre?

Den personen som er registrert som daglig leder (ofte rådmann) har alle roller og rettigheter i Altinn. Vær oppmerksom på at eventuelle organisasjonsledd kan ha en annen person registrert som daglig leder enn hovedenheten.

Er det registrert kontaktperson, har også denne roller i Altinn.

 

Både daglig leder og kontaktperson kan gi roller og rettigheter videre til andre personer.

Roller kan delegeres fra både hovedenheten, organisasjonsledd- og underenhet sitt organisasjonsnummer.

Roller som delegeres fra hovedenhetens organisasjonsnummer, gir ikke tilgang til eventuelle organisasjonsledd med tilhørende underenheter. For å få tilgang til disse må roller delegeres fra organisasjonsledd eller eventuelt underenhet sitt organisasjonsnummer.

 

Når roller delegeres fra organisasjonsnummeret til hovedenhet eller organisasjonsledd, vil personen som mottar få tilgang til alle underliggende underenheter. Om du ønsker å delegere en begrenset tilgang til bare én eller få underenheter, kan dette gjøres ved at du delegerer roller direkte fra underenheten sitt organisasjonsnummer.

 

I utgangspunktet er det bare daglig leder og kontaktperson som kan gi og fjerne roller og rettigheter til andre i Altinn. Men daglig leder og kontaktperson kan gi rettigheten til å delegere og fjerne roller videre til andre. Dette er hensiktsmessig slik at flere personer kan administrere roller og rettigheter i Altinn.

Kanskje kan en løsning være at hver områdeansvarlig får delegert roller på sitt område og at de igjen kan delegere roller videre til avdelingsledere. Men dette er helt opp til den enkelte kommune/fylkeskommune å finne ut hvordan de ønsker å administrere rolletilgangene i Altinn.

De personene som skal kunne delegere og fjerne roller og rettigheter til andre, må få en rolle som heter Tilgangsstyring. I tillegg må de få delegert de spesifikke rollene som gir tilgang til de ulike skjemaene og tjenestene som skal benyttes.

 

Hvilke rolle trenger postmottak i kommunen/fylkeskommunen?

Om kommunen/fylkeskommunen ønsker at en eventuell postmottaks-funksjon skal håndtere og videreformidle meldinger og brev som mottas i Altinn, kan disse personene få tildelt rollen Post/arkiv.

Rollen Post/arkiv gir tilgang til å lese alle elementer i meldingsboksen som kan defineres som meldinger og brev. Også meldinger og brev som har blitt arkivert.