Hovedinnhold
Skriv ut

Hvordan fungerer organiseringen i Altinn?

Hvordan enheten er organisert i Enhetsregisteret har betydning for hvordan enheten skal bruke Altinn. Altinn følger organiseringen slik den er i Enhetsregisteret.

Organiseringen har betydning for hvordan roller og rettigheter skal delegeres, og hvordan enheten skal finne frem til mottatt post i meldingsboksen.

Kommuner kan være organisert på ulike måter. Noen er organisert med hovedenhet og underenheter (bedriftsnummer) slik bildet under viser:

Hovedenhet og underenhet

Andre er organisert med hovedenhet og organisasjonsledd. Når enheten har organisasjonsledd, ligger ofte underenhetene under organisasjonsleddet sitt organisasjonsnummer, men ikke alltid. Noen ganger er det bare hovedenheten som har underenheter og ikke organisasjonsledd(ene).

Fylkeskommuner er som oftest organisert med hovedenhet, organisasjonsledd og underenheter.

Slik som vist i bildet under:

Hovedenhet, organisasjonsledd og underenhet

 

Slik ser det ut når Brønnøy kommune søkes opp:

Eksempel Brønnøy kommune

Øverste søkeresultat viser hovedenheten sitt organisasjonsnummer og de to nederste er organisasjonsledd i kommunen. 

Hvis du klikker på for eksempel hovedenheten sitt organisasjonsnummer vil du få informasjon om daglig leder med mer, og du kan klikk på lenken Oversikt over registrerte virksomheter (er det bare en strek til høyre for Virksomhet(er), er det ingen virksomheter registrert under det aktuelle organisasjonsnummeret).

Oversikt over registrerte virksomheter

På neste side får du listet opp alle underenhetene som tilhører det aktuelle organisasjonsnummeret. Brønnøy kommune har for eksempel bare underenheter (bedriftsnummer) under hovedenheten.