Hovedinnhold
Skriv ut

Varsling på sms og e-post: Kontaktinformasjon i Altinn

Alle som har roller og rettigheter på et organisasjonsnummer i Altinn, kan registrere sin egen kontaktinformasjon (mobilnummer og e-post) under menyen Profil, roller og rettigheter > Din kontaktinformasjon for virksomheten.

Du får bare varslinger om tjenester som du har rettighet til i Altinn. Ønsker du kun varsel på én eller få tjenester, kan du legge inn innstillinger for dette under Varslingsinnstillinger.

Varslingsinnstillinger

Personer med rollen Tilgangsstyring, kan også registrere kontaktinformasjon under Felles kontaktinformasjon for virksomheten. Her kan det være lurt å registrere en felles e-postadresse som flere administrerer, for eksempel: post@kommune.no.

De som ligger inne med kontaktinformasjon her, får varsel om alt virksomheten varsles om, uavhengig av om de har rolle/rettighet i Altinn.

Felles kontaktinformasjon for virksomheten

 

Det er avsenderen (etat/kommune) som bestemmer om mottaker skal varsles om forsendelsen i Altinn. Det betyr at det ikke automatisk går ut et varsel, selv om det er registrert kontaktinformasjon hos virksomheten.