Hovedinnhold
Skriv ut

Borolledelegering for bostyrer

Når bostyrer registreres på konkursboet i Enhetsregisteret, kan bostyrer delegere roller på boet til sine medarbeidere og kreditorer.

Delegering av boroller gjøres i menyen Profil, roller og rettigheter > Borolledelegering. Bostyrer må representere seg selv som privatperson for å få opp dette valget i profilen.

Bostyrer kan delegere rollen Konkursbo tilgangsstyring til medarbeider på kontoret, slik at også andre personer kan delegere boroller til medarbeidere og kreditorer.

Boroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil.

Borolledelegering

 

Se også: