Hovedinnhold
Skriv ut

Borolledelegering samlet

Borolledelegering samlet er en funksjon som lar bostyrer delegere eller slette mange boroller til medarbeidere og kreditorer samtidig.

Funksjonen Borolledelegering samlet finner du under menyen Profil, roller og rettigheter > Borolledelegering når du representerer bostyrer.

Borolledelegering samlet

 

Vi anbefaler å laste ned fil med eksisterende rolledelegeringer, via knappen Last ned. Denne filen kan du bruke som utgangspunkt for videre delegering eller eventuelt sletting.

Husk å velge riktig konkursbo i nedtrekkslisten Konkursbo, før du laster ned fil.

Velg riktig konkursbo

 

Filen må inneholde én rad for hver rolledelegering som gjennomføres eller slettes. Filstørrelsen må ikke være større enn 10 MB.

For raskere behandling anbefaler vi å slette radene i filen som ikke inneholder endring. Last opp delegeringsfil kun én gang, og vent på e-post med tilbakemelding. Laster du opp delegeringsfilen flere ganger, kan behandlingen ta lengre tid. 

 

Filformatet er:

Status; Fødselsnr./organisasjonsnr.; Etternavn/virksomhetsnavn; Rollenavn; E-postadresse.

Status: A for aktiv (gjennomfør delegering) eller U for utgått (slett delegering).

Fødselsnummer/organisasjonsnummer: Fødselsnummer/organisasjonsnummer til medarbeider/kreditor som skal ha rolle.

Etternavn/virksomhetsnavn: Medarbeiders etternavn eller virksomhetens navn, dersom det delegeres til organisasjonsnummer.

Rollenavn: Navn på rollen som skal delegeres eller slettes.

E-postadresse: Valgfritt. Medarbeiders e-postadresse. Hvis angitt, sendes informasjon om foretatt delegering/sletting.

 

I en tekstfil skal dataene være atskilt med semikolon og se slik ut:

A;66666666666;etternavn;Konkursbo lesetilgang;epost
A;777777777;virksomhetsnavn;Konkursbo lesetilgang;epost
A;88888888888;etternavn;Konkursbo lesetilgang;epost

 

Filen kan for eksempel lages i Excel eller Notepad/Notisblokk. 

De ulike dataene noteres i hver celle i Excel (se bildet lengre ned).

Filen må være tilgjengelig for opplasting på din egen maskin og filen lagres med filnavn.csv (semikolondelt), filnavn.sdv (semikolondelt) eller filnavn.txt.

Bildet under viser hvordan oppsettet ser ut i Excel (fødselsnummer/organisasjonsnummer er fiktive testbrukere).

Borolledelegering samlet - Exel

 

Fødselsnummer som starter med null

Fødselsnummer som starter med tallet 0 forsvinner i Excel, du må derfor formatere celle B for å unngå at delegering/sletting av roller feiler.

Formateringen kan gjøres slik:

Merk hele kollone C, høyreklikk og velg Formater celler.

Velg Egendefinert, fjern teksten: Standard under Type og legg inn 11 null-tall i stedet.

Lagre filen og la den ligge åpen på din maskin når du laster den opp i Altinn.

 

Hva betyr feilmeldingene ved delegering av boroller?

FeilmeldingSannsynlig årsak
Invalid roleType Rollen du prøvde å delegere eksisterer ikke, eller er ikke delegerbar.
Invalid client Du har ikke tilgang til klienten du forsøkte å delegere for.
Den som delegerer har ikke rollen som skal delegeres. Du har ikke rollen du forsøkte å delegere.
En eller flere valgte roller ble ikke delegert fordi de er delegert tidligere eller er dekket av eksterne roller (f.eks. fra Enhetsregisteret).
Den du forsøkte å delegere en rolle til, hadde allerede rollen du forsøkte å delegere.
Brukeren du har identifisert, er ikke gyldig – har feil format eller brukeren eksisterer ikke. Fødselsnummeret du har angitt er ugyldig, eller det er ikke samsvar mellom fødselsnummer og etternavn. Eller personen har ikke vært innlogget i Altinn tidligere.
Etternavn/virksomhetsnavn Navnet på enheten er ikke korrekt angitt.
Ukjent enhet Organisasjonsnummeret du har angitt er ikke gyldig.
Rolledelegeringen som skal slettes, finnes ikke. Brukeren du sletter en rolle for har ikke rollen du forsøker å slette.
En rolle kan ikke slettes i samme fil som den ble delegert. Du har forsøkt å legge til og slette samme delegering i samme fil.