Hovedinnhold
Skriv ut

Klientdelegering enkeltvis

Delegering av klientroller enkeltvis gjøres fra menyen Profil, roller og rettigheter > Klientdelegering > Klientdelegering enkeltvis. Pass på at du representerer serviceenheten sitt organisasjonsnummer, for å få valget Klientdelegering i profilen.


Øverst i bildet kan du velge Vis roller tildelt bruker og For klient. Det du legger inn her, bestemmer hva du skal få opp i resultatlisten under.

I feltet Vis roller tildelt bruker kan du søke opp alle de som har klientroller fra tidligere. Velg en person og trykk Oppdater. Du får da opp hvilke roller vedkommende har på klientene. Ved å legge inn For klient ser du hvilke roller vedkommende har på den ene klienten.

Hvis du velger daglig leder eller styreleder i feltet Vis roller tildelt bruker, må du huske å fjerne avhukingen i feltet Kun delegerte roller for å få resultat i listen under. 

Klientdelegering enkeltvis

 

Når du skal delegere klientroller til en medarbeider, velger du for eksempel daglig leder i listen Vis roller tildelt bruker. Deretter velger du klienten sitt organisasjonsnummer i feltet For klient og klikk på Oppdater. Du får da opp hvilke roller daglig leder har på klienten i listen under.

Daglig leder hos regnskapsfører/revisor får automatisk alle roller som tildeles regnskapsfører- eller revisorenhet, gjennom å være registrert i Enhetsregisteret.

I feltet Deleger eller slett flere roller, velger du om roller skal delegeres eller slettes. Du velger også om rollene skal delegeres til fødselsnummer/brukernavn eller virksomhetssertifikat. Legg inn nødvendig informasjon som for eksempel fødselsnummer, for å identifisere brukeren du skal delegere til.

I listen under markerer du rollen(e) som skal delegeres. Avslutt ved å klikke på knappen Deleger.

Skal du slette klientroller?

Skal du slette roller, velger du personen som det skal slettes roller fra i listen Vis roller tildelt bruker. I listen For klient velger du den aktuelle klienten og klikker på Oppdater. Det er også mulig å la listen For klient være tom, da får du opp alle roller på alle klienter.

Under Deleger eller slett flere roller velger du alternativet Slett roller.

I listen under kan du velge å slette én og én rolle ved å klikke på Slett delegering til høyre for rollen, eller du kan velge å slette flere samtidig ved å huke av i boksen på venstre side og deretter klikke på knappen Slett

Slette klientroller enkeltvis

 

Skal du slette mange roller, kan det lønne seg å gjøre dette via Klientroller samlet - funksjonen.

Vær oppmerksom på at daglig leder og styreleder sine roller ikke kan slettes direkte i Altinn, siden disse har roller som følge av registrering i Enhetsregisteret.

 

Se også: