Hovedinnhold
Skriv ut

Sikkerhetsnivåer

Innloggingsmetoden du velger har betydning for hvilket sikkerhetsnivå du har og dermed hvilke tjenester og innstillinger i profil du får tilgang til. 

Dersom du har for lavt sikkerhetsnivå når du forsøker å ta i bruk en tjeneste, vil du få beskjed om å logge inn på nytt og velge en innloggingsmetode med høyere sikkerhetsnivå.

Feilmelding ved for lavt sikkerhetsnivå på innlogging

 

 

Sikkerhetsnivå 4 - Innlogging med BankID, Buypass smartkort, Commfides og BankID på mobil(via ID-porten).

Logger du inn med Commfides, BankID, BankID på mobil eller Buypass smartkort får du tilgang på det høyeste sikkerhetsnivået i Altinn. Dette sikkerhetsnivået er nødvendig blant annet for å signere kontonummerendring for refusjoner fra Nav og sende inn bostyrers innberetning.

Sikkerhetsnivå 4

 

Sikkerhetsnivå 3 - Innlogging med MinID (via ID-porten) eller virksomhetssertifikat.

Velger du å logge inn med PIN-koder fra MinID (brev/sms), får du tilgang til nest høyeste sikkerhetsnivå i Altinn og du vil få tilgang til de fleste tjenester. Dette nivået kreves for blant annet for å lese oppgjørsrapporter (K27 og K37) fra NAV og for å sende inn skjemaet Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene. eIDAS og Virksomhetssertifikat gir også tilgang på sikkerhetsnivå 3.

Sikkerhetsnivå 3 - MinID

 

Sikkerhetsnivå 2 - Innlogging med engangskode (brev/sms) fra Altinn

Med engangskode fra Altinn, kan du logge inn på sikkerhetsnivå 2. Du får tilgang til en rekke tjenester og kan gjøre endringer i profilen (men ikke endringer som går via ID-porten/MinID- profil).

 

Sikkerhetsnivå 1 - Innlogging med kun passord

Hvis du logger inn med kun passord, får du tilgang til et begrenset antall tjenester i Altinn. Du får ikke tilgang til å endre mobiltelefonnummer i profilen på dette sikkerhetsnivået.

 

Sikkerhetsnivå 0 - Innlogging uten fødselsnummer/D-nummer

Hvis du ikke har fødselsnummer/D-nummer, kan du bare logge inn med brukernavn og passord du selv har registrert. Kun et fåtall tjenester er tilgjengelig på sikkerhetsnivå 0.